Make your own free website on Tripod.com
Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (Palapes) Laut Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

INFO TLDM
Panglima
Sejarah
Peranan
Organisasi
Armada
Kerjaya
Pangkat
Lencana Kepakaran
Markas/Pangkalan

diambil dan diubsuai daripada LamanWeb M.Zainuddin

Lencana Kepakaran TLDM

Perkhidmatan dalam TLDM terbahagi kepada 3 cawangan iaitu

a) Cawangan Pelaut 

b) Cawangan Bekalan dan Urusetia 

c) Cawangan Teknikal 

             Lencana Kepakaran / Cawangan ini dipakai oleh setiap anggota lain-lain pangkat  Tentera Laut Di Raja Malaysia di lengan sebelah kanan.. Lambang di bahagian atas menunjukkan jenis kepakaran, manakala lambang bintang kecil di bawah menunjukkan pangkat seseorang laskar sebelum memakai pangkat Laskar Kanan dan keatas.

    Tanpa bintang : Laskar Muda (LM)

    Satu Bintang   : Laskar Kelas 2 (LKII)

    Dua bintang    : Laskar Kelas 1 (LKI)

a) Cawangan Pelaut

Lencana  
Bahasa  Inggeris  * Bahasa  Melayu  *

Regulating Coxwain RCN/RGR Juragan JGN 
Surface Warfare SWF  Peperangan Paras Permukaan PPP 
Underwater Warfare (Weapons) UWW Peperangan Bawah Permukaan (Senjata) PBS 

Underwater Warfare (Control) UWC  Peperangan Bawah Permukaan (Kawalan) PBK

Radar Plotter ROP  Radar Plotter RDP 

Communications (Radio) CMR  Komunikasi (Radio) KMR 

Communications (Tactical) CMT  Komunikasi (Taktikal) KMT 

Clearance Diver CLD  Penyelam Ranjau PLM 

Sailmaker SLM  Penjahit PJT 

Bandsman BDM  Pancaragam PGM 

Physical Training Instructor PTI Jurulatih Jasmani JJL 
Surveyor SUR  Hidrografi HDI 

b) Cawangan Bekalan Dan Urusetia

Siri

Bahasa  Inggeris    Bahasa  Melayu   

Writer General WTG  Kerani Am KNA 

Writer Pay WTP  Kerani Gaji KNG 
Store Technician (Supply) STN (S)  Teknisyen Stor (Bekalan) TNS (S) 

Store Technician (Technical) STN (T)  Teknisyen Stor (Teknikal) TNS (S) 

Cook COK  Bendari / Tukang Masak BDI 

Steward STD  Petugas Wisma Pegawai (PEWIGA) PWP 

Motor Transport Driver MTD  Pemandu Kenderaan Motor PKM 

c) Cawangan Teknikal

Siri 

Bahasa  Inggeris    Bahasa  Melayu   

Marine Technician(Propulsion) MTP  Teknisyen Merin (Kuasagerak) TMK

Marine Technician (Hull) MTH  Teknisyen Merin (Srimala) TMS 

Electrical Technician (Radio) ETR Teknisyen Elektrik (Radio) TLR 

Electrical Technician (Power & Ordinance) ETP  Teknisyen Elektrik (Senjata) TLS 

JURULATIH

Jika terdapat lambang mahkota di atas lencana kepakaran, ini menunjukkan anggota yang  memakainya adalah seorang jurulatih berpangkat Laskar Kanan yang telah lulus kursus Bintara Muda dan ke atas yang diiktiraf setelah mengikuti beberapa kursus dan menjalani ujian khas.Contohnya:-

Gunnery Instructor PPP(GI) Jurulatih Persenjataan  
Yeoman KMT(I) Jurulatih Komunikasi Taktikal  
RS KMR(I) Jurulatih Komunikasi Radio  
Underwater Warfare (Weapons) UWW Jurulatih Peperangan Bawah Permukaan (Senjata) PBS 
Underwater Warfare (Control) UWC  Jurulatih Peperangan Bawah Permukaan (Kawalan) PBK
Radar Plotter ROP  Jurulatih Radar Plotter RDP 
Physical Training Instructor PTI Jurulatih Jasmani JJL

 

Sebarang Pertanyaan Sila Hubungi:
Markas Palapes Laut, UniversitiTeknologi Malaysia, 81310 UTM Skudai.
Telefon: 07-5530183/84 Faks: 07-5530182 Emel: palapes_laut@utm.my
© Hakcipta Terpelihara Palapes Laut UTM.